Giấy tờ chứng nhận

Giấy chứng nhận trà giảm cân Vy&Tea an toàn với người tiêu dụng, được cấp bởi: Bộ Y Tế, Viện Pauster HCM ….